Proiectare Completa pe Specialitati

Suntem de parere, ca elementul fundamental in realizarea unui proiect de succes  il reprezinta proiectarea conceptuala si de detaliu, precum si urmarirea si implementarea acesteia in executia lucrarilor. Aceasta trebuie sa aiba la baza nevoile si cerintele beneficiarului  si sa reuseasca sa le transpuna  intr-o forma functionala si arhitecturala unica.

Printr-o abordare corecta si profunda ,va oferim realizarea de :

  •  Studii de Prefezabilitate
  •  Studii de Fezabilitate
  • Proiecte pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor
  • Proiecte Tehnice de Executie

Impreuna cu partenerii nostri in domeniu, acoperim toate specialitatile necesare realizarii unei proiectari complete (studii geotehnice, expertize, proiecte de rezistenta, arhitectura, instalatii electrice si mecanice, evaluarea etanseitatii si a parametrilor energetici ai cladirilor)